Publicerad 2023-09-07, kl 10:02

AVRF ansluter sig till nytt räddningsledningssystem

Under onsdagen den 6 september skrev Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund (AVRF) under det nya avtalet för räddningsledningssystem som innebär att man går över till att samarbeta med räddningsregion Västra Götaland.

Konkret betyder det att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ansvarar för larm- och ledningscentralen tillsammans med personal från AVRF.

— Beslutet är viktigt för att nå upp till de krav som MSB ställer på räddningstjänster i Sverige samtidigt som det ger en ökad lokalkännedom och kvalitet på den övergripande ledningen, säger Daniel Filipsson (M), ordförande i AVRF. I slutändan gynnar det våra invånare vilket alltid är vårt mål.

Beslutet föregicks av en förstudie ledd av räddningschef Ante Mikacic där man tittade på alternativ till Västra Räddningsregionens (VRR) räddningsledningssystem som AVRF tidigare samarbetade med.

—Genom att skriva avtalet med SÄRF blir vi en del av ett samarbete mellan fyra räddningsledningssystem i regionen, säger Ante Mikacic. Det ger en storlek, uthållighet och redundans som är särskilt önskvärd i dessa oroliga tider.

— Vi är väldigt nöjda med det nya samarbetet, säger Linda Ottosson, förbundsdirektör AVRF. Större inflytande, utvecklingsmöjligheter för AVRF:s personal, geografiska aspekter och skalbarheten i räddningsledningssystemet är några av de faktorer som gjort att vi nu skrivit avtal med SÄRF.

AVRF:s nuvarande avtal med VRR har ett års uppsägningstid, och det nya avtalet träder därmed i kraft 1 april 2024.

Starkare tillsammans

Genom samverkan mellan AVRF och SÄRF stärks räddningstjänstverksamheten i det gemensamma geografiska området. De två räddningstjänsterna har redan idag ett nära samarbete, men med ett gemensamt räddningsledningssystem tar de ytterligare ett viktigt steg.

— Vi ser fram emot att börja samverka vilket kommer utveckla båda organisationerna, men också tillföra mycket för hela ledningssystemet inom Räddningsregion Västra Götaland med den resurs som AVRF tillför, säger Jill Jingbrant, förbundsdirektör SÄRF.

— AVRF:s förstudie visar tydligt på hur vi kan dra nytta av varandras kompetenser och geografiska placering, säger Andreas Leandersson, räddningschef SÄRF.

Alingsås kommun