Publicerad 2023-08-30, kl 07:30

Ny satsning främjar självständighet

I september startar Alingsås kommunen nya projektet Vägledningscentrum. En drop in-funktion med syfte att göra personer självständiga genom vägledning i frågor kring utbildning och arbetsmarknad. 

Länsstyrelsen har beviljat medel för projektet och Alingsås kommun har nu organisationen klar inför öppningen.

— Vi kommer att hålla till i Utbildningens hus och på plats finns personal från integrationsenheten, vuxenutbildningen/sfi och arbetsmarknadsenheten. Vi har helt enkelt samlat kompetens för att på bästa sätt kunna möta besökarnas behov, säger integrationshandläggare Anna Hjalmarsson.

Vägledningscentrum håller öppet varje onsdag kl. 14-16 med start den 6 september. 

— Alla är välkomna för att få vägledning i frågor som rör arbetsmarknad, utbildning och andra frågor som bidrar till att göra personerna mer självständiga.

Projektet planeras att pågå till december 2024.

Alingsås kommun