Publicerad 2023-08-29, kl 07:30

Projektet med Cykelgata pausas

Pilotprojektet där Konduktörsgatan skulle blivit Alingsås första Cykelgata i slutet av augusti pausas. Nu ska parkeringsfrågan utredas djupare innan projektet kan ta ny fart.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har planerat för att genomföra ett pilotprojekt med Cykelgata på Konduktörsgatan i centrala Alingsås. I samband med omvandlingen till Cykelgata försvinner möjligheten att parkera längs Konduktörsgatan, och det har lett till att förvaltningen har mottagit ett flertal synpunkter. 

Därför är det nu beslutat att pausa projektet för att kunna utreda frågan om parkering djupare, innan projektet genomförs. Mer information om åtgärder på Konduktörsgatan kommer senare i år.

Alingsås kommun