Publicerad 2023-08-25, kl 13:00

1200 alingsåsare får delta i medborgarenkät

Även i år deltar Alingsås kommun när Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av kommunerna genomför en medborgarundersökning. Totalt får över 200 000 personer möjlighet att tycka till om sin hemkommun.

162 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen där slumpvis utvalda personer får svara på frågor om sin hemkommun. Frågorna berör olika ämnen, exempelvis hur invånarna upplever den kommunala servicen och hur det är att leva och bo i sin kommun. Även frågor om trygghet och hur stort förtroende det finns för kommunens politiker dyker upp.

I slutet av augusti får de slumpvis utvalda personerna ett brev hemskickat med inloggningsuppgifter så att man kan fylla i sina svar digitalt. Vill man hellre fylla i enkäten på papper får man vänta en till två veckor innan man får den hemskickad per post.

Sista dagen att svara digitalt är 7 november medan pappersenkäten måste skickas in senast den 3 november. I Alingsås är det totalt 1200 personer från 18 år och uppåt som får chansen att delta.

— Ju fler som svarar desto mer tillförlitligt blir resultatet så vi hoppas på ett stort engagemang bland de utvalda alingsåsarna, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).

Resultatet av medborgarundersökningen presenteras i december. 

Alingsås kommun