1 Driftstörningar

Publicerad 2023-08-18, kl 15:03

Narkotikahundar för en trygg och drogfri skola

Alingsås kommun har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen för att kunna genomsöka gymnasie- och högstadieskolor med narkotikahundar. Det innebär att narkotikahundar kommer att göra ett tiotal besök på Alingsås kommuns skolor under året.

– Vi vet att våra elever i huvudsak upplever skolan som en trygg plats. Med narkotikahundar ger vi verksamheten fler verktyg i det drogförebyggande arbetet, säger Thomas Thim (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Skolan ska inte vara en plats för att förvara eller sälja droger, instämmer ordförandekollegan i kultur- och utbildningsnämnden, Anne Gunnevik (L).

Avtalet som kommunen tecknat med Sahlgrenska universitetssjukhuset för narkotikahundar syftar till ett förebyggande arbete. Vid verklig misstanke om brott kopplas polisen in. Genomsökningarna kommer att genomföras efter skoldagens slut med personal från Sahlgrenska universitetssjukhuset. Om narkotika skulle upptäckas på skolan kommer polisen att larmas.

Rebecka Gustin (S), vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, ser positivt på samarbetet mellan gymnasiet och högstadiet:

– Vi behöver samverka i många frågor och arbetet för drogfria skolor är en av många där vi gemensamt arbetar för alingsåsarnas bästa.

– Att utveckla arbetet för drogfria skolor är en av många pusselbitar i det brottsförebyggande arbete där vi som kommun har ett stort ansvar, utvecklar Anton César (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden och fortsätter:

– Skolorna i Alingsås har sedan tidigare ett nära samarbete med polisen och socialtjänsten för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med föräldrar och vårdnadshavare blir nu förutsättningarna att arbeta mot droger ännu bättre.

Här kan du få stöd och rådgivning om drogmissbruk

Skolans elevhälsoteam

Ta kontakt genom skolan som du går på.

Socialförvaltningen

Föräldrastöd – Alingsås kommun (alingsas.se)

Ungdomsmottagningen

Telefonnummer: 010-441 50 90
Besöksadress: Stråhles Allé 1A, Alingsås

Mini-Maria

Telefonnummer: 010-441 50 90
Besöksadress: Stråhles Allé 1A, Alingsås

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Telefonnummer 0322-61 65 33
Besöksadress: Sidenvägen 7, Alingsås

Efter kontorstid och under helg, kontakta

Socialjouren

Telefonnummer 031-365 87 00

Andra viktiga länkar  

UMO: Ungdomsmottagningen på nätet 

BRIS Barnens hjälptelefon: 116 111

Jourhavande kompis:  Röda korsets chattjour för barn och unga upp till 25 år

Alingsås kommun