Publicerad 2023-08-18, kl 15:42

Förhöjd terrorhotnivå

Som de flesta säkert noterat har säkerhetspolisen nu valt att höja hotnivån för terrorbrott mot Sverige till en fyra på den femgradiga skalan. Beslutet om att höja nivån ett steg är långsiktigt och strategiskt. Uppmaningen är att leva som vanligt, men samtidigt vara mer vaksam på sådant som avviker från det normala.

I Alingsås kommun är vi medvetna om det nya läget och samverkan pågår med andra aktörer, som polis och andra statliga myndigheter. Olika typer av samhällskriser har avlöst varandra de senaste åren (pandemi, krigsutbrott i Ukraina, energibrist). Vi är därför en organisation som är van vid krisarbete.

Alingsås kommun arbetar kontinuerligt med att utvärdera och förbättra säkerheten i våra verksamheter, till exempel våra skolor. Nu ser vi över om det finns åtgärder att vidta för att ytterligare höja säkerheten.

Det är polisen och säkerhetspolisen som är ansvariga myndigheter för att förhindra terrorbrott. Läs mer på polisens hemsida med frågor och svar om den förhöjda terrorhotnivån.

Alingsås kommun