Publicerad 2023-08-17, kl 07:00

Mensskyddsautomater på kommunala grundskolor

Nu finns det mensskyddsautomater på kommunala grundskolor och anpassad grundskola i Alingsås. Allt enligt ett beslut i barn- och ungdomsnämnden.

I barn- och ungdomsnämndens budget för 2023 beslutads att kommunens skolor skulle utrustas med mensskyddsautomater för att tillgängliggöra gratis mensskydd. Syftet med satsningen är att ge eleverna bättre förutsättningar att delta i undervisningen och känna sig trygga.

Mensskyddsautomaterna är utplacerade på strategiskt valda ställen på skolorna. På låg- och mellanstadieskolorna finns automat på en toalett medan det på högstadieskolorna finns på två toaletter. Varje automat erbjuder både binda och tampong och varje toalett där automaterna finns är märkt med skylt för att alla enkelt ska kunna hitta dem.

— Det här gör skillnad i unga tjejers vardag och är en satsning rätt i tiden utifrån delmålet Hälsa och välbefinnande i Agenda 2030. Det är bra för eleverna att automaterna är på plats inför kommande läsår, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Thomas Thim (M).

— Enligt skollagen ska vi sträva efter att jämna ut skillnader när det gäller elevernas förutsättningar att klara sin utbildning. Det är en trygghet att det finns mensskydd när det behövs så att man slipper bli orolig och kan fokusera på skolarbetet istället, säger barn- och ungdomsnämndens vice ordförande Anton Cesar (S).

Alingsås kommun