Publicerad 2023-08-14, kl 07:00

Asfaltering på Hantverksgatan

Under vecka 33 kommer en sträcka på Hantverksgatan få ny asfalt. Arbetet medför trafikstörningar, bland annat vid in- och utfart till Svearondellen på E20.

På den rödmarkerade sträckan på kartan ovan sker ett beläggningsarbete under nästa vecka. För att minimera trafikpåverkan kommer arbetet bedrivas under två kvällar då trafiken kommer att regleras med flaggvakter.

Planeringen är att arbetet sker kvällarna den 16 och 17 augusti, men väder och andra yttre faktorer kan påverka.

Vi uppmanar till att köra försiktigt förbi arbetsområdet och att respektera flaggvakternas arbete med att dirigera trafiken på ett säkert sätt.

Alingsås kommun