Publicerad 2023-07-06, kl 16:35

Nytt dämme på plats i Lilla Färgen

Ett nytt dämme vid utloppet från Lilla färgen är nu på plats. Det möjliggör en bra reglering av vattennivåerna i Färgensjöarna och kontrollerar flödena i Gerdsken och Lillån. 

Under våren och sommaren har ett nytt dämme i metallkontruktion med dammluckor byggts vid utloppet från Lilla Färgen. 

— Det fanns sedan tidigare ett dämme men det var gammalt och delvis ur funktion, säger Dag Olsson, som tillsammans med Elin Josefsson varit projektledare för bygget. 

Det nya dämmet säkerställer att det går att reglera vattennivåerna i Färgensjöarna på ett bra sätt – vilket är nödvändigt eftersom det är kommunens huvudvattentäkt. Dessutom bidrar dämmet i förlängningen till att kontrollera flödena i Gerdsken och vidare ut i Lillån genom centrala Alingsås. 

— Detta minskar risken för både torrläggning och översvämning. I takt med att klimatet förändras kan exempelvis kraftiga skyfall bli mer förekommande och då kan det här nya dämmet spela en stor roll för att minska risken för översvämningar, säger Elin Josefsson. 

Det nya dämmet på avstånd.
Dammluckorna från baksidan.
Torrlagd sektion medan arbetet pågick.
Bild från när det var torrlagt för arbete med nya dämmet.

Alingsås kommun