Publicerad 2023-07-06, kl 08:00

Hållbarhet i fokus i VA-utbyggnad

Just nu pågår en utbyggnad av det kommunala nätet för vatten och avlopp (VA). Den första etappen är klar och några nya abonnenter har redan kopplat på sig. 

Projektet i Västra Bodarna startade 2021 och nu under våren har den första av totalt fyra etapper gjorts klart. Det handlar om området från Näsetvägen ner till Sommarrovägen. 46 abonnenter innefattas av den första etappen men när hela projektet står färdigt 2025 kan cirka hundra nya fastigheter i Västra Bodarna välkomnas i VA-kollektivet. 

— Utbyggnaden bidrar till en bättre miljö och hälsa för boende i området, samtidigt som en negativ miljöpåverkan på den närbelägna sjön Mjörn förväntas minska, säger projektledare Anna Bodin.

Många fastighetsägare har bråttom med att ansluta sig till det gemensamma VA-nätet medan andra tycker att anslutningsavgiften är för dyr.

— Många har dåliga avloppslösningar sedan tidigare eller kanske bara har ett tillfälligt bygglov med sluten tank. Utbyggnaden är förenlig med den fördjupade översiktsplanen i Västra Bodarna och utgör ett angeläget allmänt intresse, säger Anna Bodin.

Stort hållbarhetsfokus

Den första etappen har utförts av Skanska i ett partneringprojekt. Hållbarhet och Agenda 2030 var redan från början en viktig del i projektet där Alingsås kommun och entreprenören jobbat tillsammans för att få en positiv effekt.

— Vi gjorde en naturinventering för att undvika påverkan på biotopskyddade stenmurar och skyddade träd, och vi har även återställt stenmurar som vi påverkat. Vi har vidare arbetat med lokal masshantering för att minska transporter och använt så kallad grön asfalt vid återställning av vägar. Den asfalten innehåller en hög andel returasfalt och är tillverkad i ett asfaltsverk som drivs av fossilfritt bränsle, säger Anna Bodin.

Dessutom har projektet jobbat med information utifrån arbetet med Agenda 2030. Branschmedia har gjort reportage från Västra Bodarna och lokalt har bland annat skolelever fått information om projektet.

— Nu senast träffade vi årskurs 5 på skolan i Västra Bodarna och pratade om både projektet och vårt hållbarhetsarbete. Det var ett roligt inslag och både vi och Skanska känner verkligen att första etappen blivit väldigt lyckad. Nu ser vi fram emot fortsättningen av projektet, säger Anna Bodin.

Elever på skolan i Västra Bodarna har fått information om projektet.

Alingsås kommun