Publicerad 2023-07-04, kl 12:15

Eldningsförbudet upphör 4 juli kl. 15

Från och med idag 4 juli kl. 15 upphör eldningsförbudet i Alingsås kommun.

Det långvarigt mycket torra och varma vädret har orsakat torka och därmed en hög brandrisk i aktuellt område. Den senaste tidens nederbörd har dock gett tydlig effekt på uttorkningen i skog och mark. Väderprognosen under överskådlig tid ger heller ingen anledning till oro. För närvarande finns en tydlig reducering av brandrisken jämfört med situationen när eldningsförbud infördes.

Med anledning av ovan nämnda anser AVRF att det inte längre finns skäl för eldningsförbud och rekommenderar således att eldningsförbudet upphör.

Alingsås kommun