Publicerad 2023-06-26, kl 09:36

Förslag till nya avfallsföreskrifter ställs ut

Med start 26 juni har du möjlighet att lämna synpunkter på Alingsås kommuns nya avfallsföreskrifter. Synpunkterna behandlas sedan innan kommunfullmäktige antar de nya föreskrifterna under hösten.

De tidigare avfallsföreskrifterna antogs 2014. Sedan dess har det kommit nya lagar och förordningar och därför behöver nu avfallsföreskrifterna uppdateras. Arbetsgruppen som tagit fram det nya förslaget har också tagit hänsyn till de lagändringar som träder i kraft från nästa årsskifte.

Exempelvis blir kommunen från 1/1 2024 skyldig att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter samt ansvarig för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser.

Från 26 juni till 22 augusti kommer det nya förslaget på avfallsföreskrifter att finnas tillgängligt digitalt här på hemsidan samt fysiskt på Sveagatan 12 och på Sollebrunns servicekontor.

Under hela perioden kan synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen via epostadress tekniska.namnden@alingsas.se eller via fysisk post till Alingsås kommun, Tekniska nämnden, 441 81 Alingsås.

Alingsås kommun