Publicerad 2023-06-26, kl 14:19

Bidrag för energieffektivisering av småhus

Från den 3 juli kan du söka bidrag för att energieffektivisera ditt småhus. Bidraget är främst riktat till fastigheter som i dag värms upp med direktverkande el eller gas.

Den 15 juni beslutade regeringen om det nya bidraget för energieffektivisering av småhus. Syftet med bidraget är att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet i samhället.

— Du kan söka bidraget för att byta värmesystem, exempelvis sätta in vattenburna element eller investera i en värmepump. Den som får stödet kan även söka bidrag för elbesparande renoveringar som tilläggsisolering eller byte av dörrar och fönster, säger Jonas Dahl, kommunens energi- och klimatrådgivare.

Vill du ansöka görs det till Länsstyrelsen och inom kort öppnar ansökningsformuläret på Boverkets hemsida. Det är endast ägaren av fastigheten som kan ansöka och bidraget täcker 50 procent av investeringen upp till maximalt 30 000 kronor.

— Jag tror att det här kommer bli populärt och det finns en begränsad pott med pengar. Så står du i färd med att investera i ditt hus kan det var ett bra läge att kika på om bidraget är något för dig, säger Jonas Dahl.

Information från Boverket.

Hela förordningen för bidraget.

Alingsås kommun