Publicerad 2023-06-21, kl 07:00

Ny genomfartsgata på Kavlås

Nu startar arbetet med att bygga en genomfartsgata mellan Ekhagegatan och Kavlåsvägen. Den samt förberedande infrastruktur inför byggnationen på Kavlås äng ska stå klar nästa sommar.

Projektet som nu startar med röjning på Kavlås äng består av i huvudsak två saker. Dels byggs det en genomfartsgata mellan Ekhagegatan och Kavlåsvägen och dels säkerställs infrastrukturen inklusive en lokalgata inför kommande byggnation på Kavlås äng. 

— Genomfartsgatan vet vi är efterlängtad nu efter att Trafikverket stängt av Alfhemsvägen förbi transformatorstationen. Därför känns det bra att vi nu bygger en väg på kommunal mark, dessutom med separat gång- och cykelbana som kommer att knytas ihop med GC-banan på Kavlåsvägen, säger projektledare Aurora Karlsson.

Tidigare i veckan blev det klart att 4D Gruppen vunnit markanvisningstävlingen och ska bygga småhus på Kavlås äng. Inför det projektet bygger kommunen nu en lokalgata och övrig grundläggande infrastruktur. Det blir även en dagvattendamm för att kunna ta hand om allt regnvatten på ett bra sätt.

Efter en mjukstart med röjning nu innan sommaren tar bygget mer fart med sprängning och annat till hösten. Om allt går enligt plan kan den nya genomfartsgatan tas i bruk sommaren 2024. Entreprenören som utför arbetet kommer att skicka mer detaljerad information till de som bor eller har verksamhet i närområdet.

Alingsås kommun