Publicerad 2023-06-19, kl 16:56

Alingsås inför språkkrav i välfärden

Alingsås kommun inför grundläggande språkkrav i svenska för personal som har kontakt med brukare, barn och elever i den kommunala omsorgen. Det står klart efter dagens beslut i kommunstyrelsen. 

– Det är viktigt att vår välfärdspersonal både kan göra sig förstådda och förstå människorna de har omsorg om, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

I praktiken innebär det nya språkkravet att det vid nyanställning införs ett krav på att uppnå språknivå ”B1”. Enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) innebär språknivå B1 en mellannivå av språkfärdighet där man kan förstå och uttrycka sig på ett begripligt sätt inom vardagliga ämnen. 

– Att ställa krav och möjliggöra för personer att höja sina kunskaper i svenska språket innebär också att de blir en mer självklar del av vårt samhälle och minskar utanförskapet, säger Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande. 

Personal som berörs jobbar i kontaktyrken inom Vård och omsorg, Barn och ungdom, samt Socialförvaltningen.

Flera fördelar

Den utredning som gjorts inför beslutet visar på flera fördelar med att införa språkkravet. Det säkerställer att kommunens medarbetare kan förstå och bemöta brukarnas, barnens eller elevernas förfrågningar och behov på ett tillfredsställande sätt. Det minskar också risken för missförstånd eller felaktig kommunikation och hantering, vilket i sin tur kan leda till ökad brukarnöjdhet. Dessutom underlättar en enhetlig språknivå intern kommunikation och samarbete mellan medarbetare.

Befintlig personal i kommunen som inte uppfyller språkkravet idag kommer att erbjudas olika typer av utbildningsinsatser för att förbättra sina kunskaper i svenska på betald arbetstid.

Alingsås kommun