1 Driftstörningar

Publicerad 2023-06-19, kl 16:52

4D Gruppen ska bygga småhus i klassisk stil på Kavlås äng

Nu är markanvisningstävlingen för Kavlås äng avslutad. Vinnare är 4D Gruppen som nu erbjuds ett markanvisningsavtal avseende marken. Detta beslutades på måndagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Det som från början var 20 tävlingsförslag som bantades ner till tre finalister har nu blivit en enda vinnare i markanvisningstävlingen för Kavlås äng. Det är 4D Gruppen tillsammans med Poll Arkitektur som står bakom det vinnande förslaget.

— Det vinnande förslaget var det som bäst svarade upp mot vår gemensamma målsättning att skapa prisvärda småhus i en klassisk stil som knyter an till och stärker Alingsås småstadskaraktär. Vi ser mycket fram emot att få se projektet förverkligas, säger de båda kommunråden Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S).

Tävlingsförslagen har utvärderats utifrån kriterierna gestaltning, boendemiljö och klimatpåverkan av en bedömningsgrupp bestående av tjänstepersoner från tillväxtavdelningen och kommunstyrelsens presidium.

Fredrik Nyman, vd på 4D Gruppen, är givetvis glad över vinsten och ser fram emot att driva projektet med Kavlås äng vidare.

— Ambitionen är att skapa hem med förutsättningar för ett modernt hållbart liv i en traditionell bebyggelse och fina trädgårdsmiljöer med ett fokus på småstadslivets kvaliteter. Allt i närhet till stan, aktiviteter och ett socialt sammanhang, säger Fredrik Nyman.

Projektets arkitekt Maria Poll har också sin målbild klar för sig.

— Arkitekturens inriktning är att tydligt knyta an till den traditionella trädgårdsstadens arkitektur och Alingsås unika identitet, säger Maria Poll.

Nästa steg i processen är att kommunen tecknar ett markanvisningsavtal med vinnaren. Det formella köpet av fastigheten sker sedan när 4D Gruppen har ett beviljat bygglov för byggnation som stämmer överens med det förslag som vunnit tävlingen. Enligt avtalet ska bygglovet var sökt och erhållet senast februari 2025. 

Alingsås kommun