Publicerad 2023-06-14, kl 10:29

Lyckad invigning i Gräfsnäs

På tisdagen invigdes den tredje och sista av de historiska skyltarna i Gräfsnäs slottspark. Ingela Andreen (L), ordförande i tekniska nämnden, var en av flera talare och den som avtäckte skylten som beskriver hur Gräfsnäs slottspark vuxit till en folklig park full av liv och rörelse.

2022 invigdes två historiska skyltar intill lekplatsen i Gräfsnäs slottspark. De hade fokus på Simningens dag och järnvägens historia och betydelse för Gräfsnäs. Nu är triangeln komplett när den tredje sidan fått en skylt som handlar om hur slottsparken förvandlats till en folklig park full av olika aktiviteter och arrangemang.

Den tredje skylten är liksom de två tidigare ett samarbete mellan Alingsås kommun och Gräfsnäs Slottspark ideella förening. Konstnären Helena Backmark har gjort konstverket utifrån ett antal bilder medan texten är ett samarbete mellan alla inblandade. Källmaterialet kommer från Alingsås museum, Alingsås kommunarkiv, Gräfsnäs bygdegårdsförening, Bjärke hembygdsförening samt privatpersoner som bidragit med berättelser och fotografier. 

Under invigningen hälsade Jonas Sjölin, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, välkomna innan Klas Åkerlund från Gräfsnäs Slottspark ideella förening tog över och presenterade upplägget med att flera lokala aktörer samverkar genom Gräfsnäs Slottspark ideella förening.

Klas Åkerlund lämnade sedan över till tre olika representanter från aktörer som genom åren fyllt parken med mycket innehåll. Anders Lundgren pratade om Gräfsnäs IF:s roll i det hela och nämnde då också Evert Karlsson som en av de verkliga eldsjälarna. Sedan pratade Ove Grauers om hur Bjärke hembygdsförening arbetar med bland annat Hjulets dag innan Ulla-Caisa Magnusson från Equmeniakyrkan pratade om deras engagemang i parken, bland annat genom det klassiska midsommarfirandet. 

Sedan var det dags för Ingela Andreen att först berätta om sin anknytning till Gräfsnäs och sedan avtäcka den nya skylten. Intresset för att läsa och titta var stort bland åhörarna och nu finns det en komplett tresidig skylt om slottsparkens nutidshistoria att ta del av för alla besökare. 

Alingsås kommun