Publicerad 2023-06-12, kl 11:38

Konduktörsgatan blir Alingsås första cykelgata

I slutet av augusti blir Konduktörsgatan en cykelgata där cyklar har företräde och fordon får köra max 30 km/h. Projektet sker på prov fram till juni 2024 och ska utvärderas efterhand.

Konduktörsgatan på sträckan från Sveagatan till Svedenborgsgatan blir Alingsås första cykelgata.

— Målet är att cykelgatan ska uppmuntra till mer cyklande genom att länka ihop cykelbanan från Kavlås och Stadsskogen med cykelbanorna in mot centrum. Alingsås första cykelgata är ett steg i riktningen mot att göra Alingsås till en ännu bättre cykelkommun, säger trafikplanerare Linnea Bergquist.

Cykelgatan kommer att regleras med vägmärke som ger cyklister företräde. Fordon får inte framföras med högre hastighet än 30 km/h och motordrivna fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken. 

— Upplevelsen och användningen kommer att utvärderas och sen får vi se om det blir en fortsättning efter juni 2024, säger Linnea Bergquist. 

Mer information om cykelgator finns på Transportstyrelsen hemsida.

Mer specifik information om Alingsås första cykelgata på Konduktörsgatan kommer i augusti.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten