Publicerad 2023-06-12, kl 22:01

Klart med nya förvaltningschefer till kommunen

Nu är rekryteringarna av nya förvaltningschefer till Kultur och utbildning samt Vård och omsorg klara. Det blir både intern och extern kompetens som tar klivet till Alingsås kommuns högsta ledning.

Det blir Sara Dahlin som tar över som kultur- och utbildningschef när Lars Svensson går vidare till att bli kommundirektör i Falköping. Sara har jobbat som verksamhetschef på Alingsås barn- och ungdomsförvaltning de senaste sex åren med ansvar för bland annat högstadieskolorna, anpassad grundskola och elevhälsan.

– Att få vara med och styra och leda en förvaltning med denna bredd ser jag som ett spännande uppdrag, säger Sara Dahlin, och fortsätter:

– Ett uppdrag där jag får bidra till att utveckla både verksamheter och kommunövergripande samverkan som skapar goda förutsättningar och gör skillnad. I en förvaltning som erbjuder något för alla de som bor, studerar och arbetar i vår kommun men också för de som besöker oss.

Sara Dahlin bor i Alingsås och är i grunden gymnasielärare och har även erfarenhet av socialt arbete, bland annat inom individ- och familjeomsorg.

Rekrytering från Partille

Alingsås nya vård- och omsorgschef heter Veronica Strömsten och jobbar för närvarande och sedan åtta år tillbaka som avdelningschef för området funktionsstöd i Partille kommun. Hon har lång erfarenhet från chefsbefattningar inom vård- och omsorg och bor i Göteborg.

– Jag ser verkligen fram emot att få lära känna organisationen och medarbetarna. Alingsås vård och omsorg håller hög kvalitet som jag vill vara med och utveckla och förädla, säger Veronica Strömsten och fortsätter:

– I välfärdssektorn står vi inför stora utmaningar, inte minst inom kompetensförsörjningen. Jag vill gärna använda mig av min väl grundade bas som utförare av operativ verksamhet, min nyfikenhet och mitt mod att våga prova nya vägar för att finna nya lösningar tillsammans. Medarbetarna är den enskilt största resursen vi har och det innebär att ledarskapet är en avgörande nyckel. Jag vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap och ett inkluderande medarbetarskap.

Sara Dahlin börjar det nya jobbet den 1 september. Veronica Strömsten börjar två veckor senare, den 14 september.

Alingsås kommun