Publicerad 2023-06-07, kl 14:30

Snart måste alla företag sortera matavfallet

Vi påminnner om den nya lagen om att allt matavfall ska sorteras separat träder i kraft den 1 januari 2024. Lagen kan innebära att du som företagare behöver extra utrymme och extra kärl till din avfallshantering.

Det är regeringen som instiftar den nya lagen från kommande årsskifte. Lagen om att matavfallet ska samlas in separat gäller både privatpersoner och företagare. De flesta privatpersoner gör redan detta i den fastighetsnära insamlingen där ett av kärlen innehållet ett separat fack för matavfall. Man kan också ha ett brunt kärl eller en egen kompostering som man fått godkänd.

Däremot kan den nya lagen bli en större omställning för företag och verksamheter. 

— Omställningen betyder att det kan krävas extra kärl och extra utrymme om man inte separerar sitt avfall i dag, därför är det bra att planera i god tid. Vår insamlingsenhet finns tillgänglig för att svara på eventuella frågor, säger Jeanette Hartung, chef på avfallsavdelningen.

Avfallsavdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen