Publicerad 2023-05-25, kl 10:12

Återvinningsstationen vid Gerdsken borttagen

Nu är återvinningsstationen vid sjön Gerdsken borttagen. Anledningen är återkommande problem med nedskräpning runt stationen och i sjön.

Planen är att hitta en alternativ plats i närområdet för att placera återvinningsstationen. I väntan på det finns återvinningsstationer på följande ställen:

 • Hemköp, Sveagatan 8
 • ICA Supermarket, Noltorpsgatan 8
 • Willys, Hagaplan
 • Östlyckan, Mångatan/Kometgatan
 • Stockslyckekyrkan
 • Noltorp centrum, Citrongatan
 • Västra Bodarna, vid affären
 • Ingared, bakom affären
 • Stora Mellby, vid bussvändplatsen
 • Järnvägsgatan, Sollebrunn
 • Sollebrunn återvinningscentral, Torpvägen
 • Bälinge återvinningscentral

Fram till årsskiftet är det Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som sköter driften av återvinningsstationerna, men kommunen tar över ansvaret från 1 januari 2024.

Alingsås kommun