Publicerad 2023-05-24, kl 15:35

Alströmerteatern permanent möteslokal för Alingsås kommunfullmäktige

Nyrenoverade Alströmerteatern har varit sammanträdeslokal för kommunfullmäktige på prov under våren. Nu har kommunfullmäktiges presidium beslutat om att göra Alströmerteatern till KF:s ordinarie möteslokal.

Alströmerteatern tjänar till vardags som Alströmergymnasiets aula och genomgick under hösten en omfattande renovering. Tekniken är uppdaterad till dagens behov när det gäller såväl ljud och ljus som möjligheten att filma och strömma digitalt. Lokalen har också fått nya bekväma sittplatser med möjlighet att ladda dator, mobil och läsplatta.

– Kommunen har gjort en stor investering i Alströmerteatern vilket innebär att den nu passar kommunfullmäktiges behov. Samtidigt är det god ekonomisk hushållning att vi använder våra egna lokaler, säger Linda Espeving (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Allmänheten kan vara med som åhörare på KF, både på plats och genom den digitala webbsändningen som kan ses via kommunens hemsida.

– Det är bra att kommunen har lokaler som kan uppfylla många olika behov. Möjligheten att ta del av debatt och beslut är en viktig demokratisk rättighet som nu blir ännu bättre tack vare den uppdaterade tekniken, säger Sebastian Aronsson (S), kommunfullmäktiges vice ordförande.

Beslutet innebär att kommunfullmäktige lämnar Grand Hotell, som länge tjänat som möteslokal för kommunfullmäktige.

– Det har varit mycket trevligt att få vara på Grand, med god service i den vackra Alströmersalen. Men när vi nu har en egen kommunägd lokal som uppfyller våra behov och mer därtill tycker vi bara att det är logiskt att vi använder den, säger Dennis Alvdén (M), andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Förutom KF:s sammanträden har den renoverade Alströmerteatern snabbt blivit en än mer populär lokal för olika sorters föreställningar, till exempel Jon Henrik Fjällgren, Kalle Moraeus och Haaks nu under våren.

Alingsås kommun