Publicerad 2023-05-23, kl 07:38

Ny cirkulationsplats i centrala Alingsås

I augusti startar byggnationen av en cirkulationsplats i korsningen Viktoriagatan-Stationsgatan/Stråhles allé-Västra Ringgatan. Arbetet medför avstängning och omledning av både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. 

De befintliga trafikljusen i korsningen är gamla och på väg att bli uttjänta och dessutom krävs åtgärder för att göra korsningen mer trafiksäker med säkra flöden. Arbetet med den nya cirkulationsplatsen startar vecka 32 och beräknas att vara klart senast den sista oktober. Det är entreprenören Terranor AB som ska utföra arbetet på uppdrag av Alingsås kommun. 

Projektet kommer att medföra begränsad framkomlighet i korsningen och en sträcka på Västra Ringgatan kommer dessutom vara helt avstängd för trafik. På grund av avstängning och att entreprenören måste ha plats att bygga kommer vissa stråk behöva ledas om. Se kartbild med översiktlig beskrivning.

Inför större förändringar i trafikomläggningen kommer information om detta uppdateras på kommunens hemsida och sociala medier under projektets gång. 

Vi ber om förståelse för den påverkan som projektet kommer medföra under byggnationen och uppmanar att följa skyltning på plats förbi arbetsområdet.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten