Publicerad 2023-05-22, kl 11:07

VA-arbete längs Sävevägen

I vecka 21 påbörjas ett arbete med ledningar för vatten och avlopp på Sävevägen. Arbetet beräknas ta cirka sex månader.

Det är huvudledningar för vatten och avlopp inklusive anslutningsledningar längs med Sävevägen som ska bytas ut. Arbetet startar på Lasarettsgatan från Södra Ringgatan och fortsätter sedan utmed hela Sävevägen ända fram till Viktoriagatan. Se blåmarkerad sträcka på kartan ovan.

Arbetet startar vecka 21 och beräknas pågå cirka sex månader, beroende på väderförhållanden och oförutsedda händelser. Det kommer vara svårt att passera på sträckan medan arbetet pågår och vi uppmanar till att följa skyltning på plats.

På grund av omkopplingar kommer kortare avbrott på vattenleveranserna att ske under perioden. Om vattnet som kommer ur kranen blir grumligt under arbetets gång uppmanar vi att spola tills vattnet blir klart igen.

Dan Andersson

NULL

Byggledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA