Publicerad 2023-05-17, kl 16:21

Nolhaga lantgård stängt en tid till

Nolhaga lantgård håller fortsatt stängt under några veckor då man nu fått besked att salmonella upptäckts bland minigrisarna. Samtidigt har lamningen satt igång vilket gör att man vill vara extra försiktig.

Det var vid en rutinmässig provtagning som misstanke om salmonella uppstod. I väntan på svaret från Jordbruksverket har lantgården hållits stängd för besökare. Alla djuren på lantgården mår bra och visar inga sjukdomssymptom. De nya lammen, killingarna och kycklingarna mår också bra.

Salmonella bekämpas för att undvika att människor blir sjuka – djuren blir mycket sällan sjuka, även om undantag finns. Djur som bär på smittan visar mycket sällan symtom och lider inte av den. Salmonella är ett smittämne som förekommer i naturen och alla djur som går ute kan plocka upp den.

Vårt mål är att kunna öppna igen inom ett par veckor när vi har sanerat klapphagen och stallen. Vi måste säkerställa att det inte skett någon smittspridning till andra djurgrupper.

Vad gör vi för att undvika smittspridning?

Sedan någon vecka tillbaka håller vi minigrisarna på en egen yta och sanerar området där de tidigare gick (klapphagen och stallen).

Vi har redan en rutin för att genomföra regelbundna träckprover för Ehec och salmonella av djuren, för att hålla koll så ingen smitta finns.

Lantgårdens personal fortsätter sköta djuren tillsammans med Jordbruksverket och veterinär. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats eller skicka ett mail till nolhagalantgard@alingsas.se.

Nolhaga lantgård

NULL

Anläggning och fritid