Publicerad 2023-05-09, kl 15:14

Öppet hus om Stadsskogens framtid

Den 30 maj bjuds allmänheten in till öppet hus för att ta del av kommunens planer för den framtida utvecklingen av Stadsskogen. Politiker och tjänstepersoner kommer att finnas på plats med utställningsmaterial på torget utanför Stadsskogshallen.

Det har hänt väldigt mycket i Stadsskogen de sista 20 åren. Ett par byggnadsetapper är kvar, men det börjar bli dags att knyta ihop säcken runt den nya stadsdelen.

— Stadsskogen är ett område med värden och förutsättningar som måste beaktas när området utvecklas. En viktig del i utvecklingen är att stärka och tillgängliggöra de värden som finns i området idag, samtidigt som vi tillgodoser det allmänna intresset med fler bostäder. Med utställningen vill vi visa att kommunens ambition med området inte bara är att bygga bostäder, utan att Stadsskogen ska bli något som skapar värde för hela Alingsås, säger projektledaren Jesper Sjögren.

Utställningsmaterialet som visas upp den 30 maj består av illustrationskartor, illustrationsbilder och beskrivande texter, där det huvudsakliga fokuset läggs vid den framtida utvecklingen av området avseende såväl bebyggelse som rekreation och naturvärden. Det kommer även att bjudas på en återblick av områdets utveckling från historisk tid fram tills idag.

— De senaste årens utveckling av Stadsskogen har ofta uppfattats som rörig och alltför osammanhängande. Vi vill med våra planer höja ambitionsnivån överlag och fastslå tydliga styrande principer för områdets färdigställande. Vår målsättning är att tillvarata och förädla de stora naturvärden som finns i området, samtidigt som vi skapar vackra boendemiljöer för fler alingsåsare, säger kommunalråden Daniel Filipsson och Simon Waern (S).

Utställningen kommer att vara tillgänglig kl. 16-19 tisdagen den 30 maj utanför Stadsskogshallen. Utöver Jesper Sjögren är även Hanna Andersson, chef på exploateringsenheten, Åsa Jönsson, planchef, och Emelie Spreizer Aspeheim, planarkitekt, på plats tillsammans med de båda kommunråden Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S).

— Vi hoppas på bra uppslutning och givande samtal, avslutar Jesper Sjögren.

Jesper Sjögren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten