Publicerad 2023-05-04, kl 14:12

Alingsås kommun tar över äldreboenden

Alingsås kommun har kommit överens med vårdföretaget Ambea och två fastighetsägare om att ta över de äldreboenden på Brogården respektive i Stadsskogen som inte är tagna i bruk. Totalt handlar det om cirka 140 boendeplatser som blir tillgängliga vilket ger goda förutsättningar för kommunen att möta framtidens behov.

– Vi har fört intensiva förhandlingar det senaste halvåret och vi kan nu tillkännage vår avsikt att teckna hyresavtal för de här fastigheterna för att bedriva äldreomsorg i kommunal regi, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är två olika fastighetsbolag som äger byggnaderna i Stadsskogen respektive på Brogården som kommunen avser skriva hyresavtal med.

– Det är positivt att byggnaderna nu kommer till användning samtidigt som vi säkerställer vårt behov av kommunala boendeplatser. Lösningen är ekonomiskt fördelaktig för kommunen både på övergripande nivå och för vård- och omsorgsnämnden, säger Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande. 

Två femvåningshus på Brogården i Alingsås som byggts för att vara äldreboende.
Äldreboendet på Brogården

Nästa steg i processen är att kommunfullmäktige ska godkänna de föreslagna hyresavtalen i juni månad. Exakt datum för övertagande och inflyttning på de nya äldreboendena är ännu inte fastställt. I anslutning till boendet i Stadsskogen finns ett LSS-gruppboende som kommunen också får möjlighet att ta över.

– Det här är en bra lösning som ger oss möjlighet att planera verksamheten i god ordning och vi ges nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta bedriva äldreomsorg med hög kvalitet, säger Eva-Lotta Pamp (M) och Birgit Börjesson (S), ordförande respektive vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Alingsås kommun