Publicerad 2023-05-02, kl 07:55

Invigning av det nya utegymmet vid Nolhaga Parkbad

Den 4 maj kl. 18 välkomnar vi alla till det officiella öppnandet av vårt nya utegym vid Nolhaga Parkbad. Invigningen börjar med att kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anne Gunnevik lyfter de första vikterna.

– Utegymmet är en satsning rätt i tiden, säger Anne. Möjligheten att kombinera en tur i parken med ett träningspass – det är bra för kroppen

Efter Annes inledning kommer en instruktör ta över och visa gymutrustningens olika användningsområden. Utbudet är stort och passar både för nybörjare och mer erfarna gymbesökare. Dessutom är alla maskiner anpassade för personer med funktionsvariationer.

– Det är viktigt att utrustningen kan användas oavsett fysiska förutsättningar, säger kommunens folkhälsostrateg Caroline Forssbaeck. Gymmet är ju till för alla! Här går det att stanna till för en kortare spontanträning, men även styrkeutmaningar för de motionärer som, exempelvis, rör sig längs Nolhagabergs olika träningsslingor.

Utegymmet har varit på plats sedan december 2022 och har under det inofficiella öppethållandet varit välbesökt av både vana och ovana motionärer samt idrottande ungdomar. Invigningen är ett steg att ytterligare sätta gymmet på kartan och göra alingsåsarna medvetna om att ett utegym av kvalitet finns att tillgå.

Varmt välkomna!

Invigningen sker den 4 maj kl. 18–19

kl. 18–18.10: Anne Gunnevik, kultur- och utbildningsnämndens ordförande, lyfter de första vikterna och förklarar utegymmet invigt.

kl. 18.10–19: Johanna Fogelberg, instruktör, visar utegymmets olika funktioner.

Alingsås kommun