Publicerad 2023-03-30, kl 13:05

Alingsås kommuns starka ekonomi möjliggör stora investeringar

Under gårdagen antog kommunfullmäktige årsredovisningen för 2022. Det är en årsredovisning som visar på ett högt resultat för kommunen. Det gör det möjligt att göra historiskt stora investeringar de kommande åren, utan ökad belåning eller höjda skatter.

Alingsås kommun har som de flesta av landets kommuner de senaste åren haft starka ekonomiska resultat, framför allt tack vare stora tillfälliga statsbidrag under pandemin. För Alingsås del innebär det ett resultat på 238 miljoner kronor.

Bra med överskott

Kommunerna måste enligt lag göra överskott, men det finns också andra skäl till att det är bra att kommunen får pengar över varje år. Alingsås kommuns ekonomichef Simon Lindau förklarar:

– Kommunen behöver kunna hantera stora investeringar i till exempel nya bostadsområden, skolor, gator och reningsverk utan att skuldsättas. Det fungerar på samma sätt som när privatpersoner ska köpa en bil eller en bostad. Om vi inte lägger undan lite pengar varje år kommer vi få skuldsätta oss genom att gå till banken och låna pengar. De lånen ska vi sedan betala ränta och amortering på, vilket gör att vi får mindre pengar att bedriva verksamhet för, säger Simon Lindau.

Principen är att varje generation ska bära sina egna kostnader och inte skjuta dem framåt till framtida generationer.

Stora investeringar framöver

– De senaste årens starka resultat gör att vi kommer klara av att investera drygt 1,7 miljarder kronor i den kommunala infrastrukturen de kommande fem åren utan att öka skuldsättningen eller skatteuttaget från våra kommuninvånare, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver de goda ekonomiska resultaten bedrivs generellt kommunens verksamheter med god kvalitet. Ett verksamhetsområde som utvecklats särskilt positivt under föregående år är elevers resultat inom gymnasieskolan. Andelen som tar examen inom både tre och fyra år från gymnasiet fortsätter att öka år 2022. Alströmergymnasiet är fortsatt det mest attraktiva alternativet för elever som är folkbokförda i Alingsås gällande val till gymnasiet. Inom Göteborgsregionen är Alingsås också den kommun där ungdomar i högst utsträckning väljer att läsa på gymnasieskolan i den egna kommunen, vilket är ett glädjande betyg för kommunen.

Alingsås kommun