Publicerad 2023-03-27, kl 14:41

Nu kan du få vykort från bygglovsenheten

Har din granne fått förhandsbesked eller positivt beslut om bygglov? I så fall får du numera ett vykort med information från bygglovsenheten.

En del i samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med att ge service och gott bemötande är att informera kommuninvånare om de byggplaner som finns runt om i kommunen. Numera får du som alingsåsare ett vykort på posten om något bygge är på gång i din närhet.

— Grannar får alltid information när ett bygglov eller förhandsbesked har gått igenom. Tidigare var det ett brev som skickades ut så nyheten är att vi nu tagit fram olika vykort. Vår tanke är att det ska vara lättare att ta till sig informationen, och dessutom är det alltid roligt att få ett vykort, säger Sophia Cohen, chef på bygglovsenheten.

Det finns planer på att använda vykort i fler sammanhang. Exempelvis kan grannar få ett vykort när någon söker bygglov eller förhandsbesked, då med information om att man kan lämna in synpunkter innan något beslut fattas. 

— Vi tror att ett vykort kan lätta upp informationen och göra den mer tillgänglig eftersom mottagaren kan ta del av alla handlingar digitalt med hjälp av en QR-kod. Dessutom blir det enklare och mer effektivt för oss att skicka vykort jämfört med brev. Vi kommer prova nu under våren och sedan får vi se om vi utökar till fler användningsområden, säger Sophia Cohen.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 och kl. 13-16 samt torsdagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten