Publicerad 2023-03-20, kl 19:41

IT-problem hos taxi påverkar skolskjutsar

Taxi Alingsås har blivit utsatt för en allvarlig belastningsattack mot deras leverantörer av IT-system. Flera av systemen är bortkopplade eller låsta för företaget. Stora driftstörningar kan förekomma under resten av veckan. 

Taxi kör skolskjutsarna som planerat under tisdag till fredag den här veckan (vecka 12), men det kan bli stora förseningar. Taxiledningen kommer inte ha kontakt med bilarna. Trafikledningen blir därmed inte lika effektiv, vilket medför att väntetider kommer att uppstå både morgon och eftermiddag

Har du frågor under denna vecka eller behöver avboka er skoltaxi kontakta Taxi Alingsås på 0322-103 22 eller skolbarn@taxialingsas.se.

Vårdnadshavare till elever som påverkas får löpande information via Arena för lärande när vi får veta mer om hur situationen utvecklar sig.

Alingsås kommun