1 Driftstörningar

Publicerad 2023-03-17, kl 18:00

Bli Alingsås cykelvänligaste arbetsplats

Nu kan arbetsplatser i Alingsås kommun få vägledning för att fler medarbetare ska välja cykeln till och från jobbet. Cykelvänligast är en plattform som erbjuder stöd, rådgivning och inspiration till arbetsplatser runt om i landet som vill göra det enklare för sina medarbetare att ta cykeln. Över 200 arbetsplatser i 27 kommuner har redan anmält sig och nu kan din arbetsplats också haka på. 

Alingsås kommun har anslutit sig till plattformen och kommer delta i de olika utmaningarna under året.

– I Alingsås kommun jobbar vi mycket med cykling, både rent fysiskt med utbyggnad av cykelbanor men också strategiskt med framtagande av cykelplan. Utöver det så genomför vi återkommande olika event för allmänheten för att inspirera till mer hållbara resvanor. Till exempel hade vi ett cykelkalas förra sommaren. Vi kände nu att vi behöver göra något större och mer ihållande för allmänheten kring hållbart resande och bestämde då för att hoppa på Cykelvänligast, säger Erika Lennartsson, trafikplanerare på Alingsås kommun. 

Nu vill kommunen uppmuntra fler arbetsgivare att vara med.

– Genom att din arbetsplats också går med kan du förbättra din hälsa, skapa möjlighet att till exempel få bättre cykelparkering eller lånecyklar, och inte minst bidra till en bättre miljö tillsammans med oss, fortsätter Erika. 

Hälsofrämjande arbetsplats

Ungefär hälften av svenskarna har mindre än fem kilometer till jobbet, vilket innebär en resa som för många inte tar längre än 20 minuter med cykel. För att fler ska vilja cykla är det viktigt att man som anställd känner att resan funkar från dörr till dörr. 

Många av dagens samhällsutmaningar är på ett eller annat sätt relaterade till våra arbetsvanor och arbetsplatser. Forskning visar att långvarigt stillasittande ökar risken för bland annat typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression. Samtidigt leder våra bilberoende pendlingsvanor till bullrigare miljöer och ökade utsläpp av växthusgaser. 

Kostnadsfritt deltagande

De som vill delta i Cykelvänligast utser en kontaktperson som registrerar arbetsplatsen på cykelvanligast.se

– När man har anmält sig till plattformen blir man framöver inbjuden till inspirationsträffar, utmaningar och undersökningar för att öka motivationen. Deltagandet är helt gratis, avslutar Erika.

Fördelarna med att bli en cykelvänlig arbetsplats är många. Det innebär friskare medarbetare, lägre stressnivåer, stärkt miljöprofil och stark konkurrenskraft på arbetsmarknaden. För att kunna ta del av dessa fördelar erbjuder Cykelvänligast coachning, exponering, nätverk, inspirationsföreläsningar, tävlingar och utmaningar till alla arbetsplatser som deltar. 

Anmäl din arbetsplats på Cykelvänligasts webbplats. Där finns också mer information om hur man går tillväga för att delta.

Erika Lennartsson

NULL

Trafikplanerare