Publicerad 2023-03-14, kl 06:41

Tre finalister i markanvisningstävling för Kavlås äng

Nu är tre finalister i markanvisningstävlingen för Kavlås äng utvalda. Nu fortsätter nästa steg i processen och i juni ska en vinnare koras som ges möjlighet att förverkliga sin projektidé.

Av de totalt 20 intressanta projektidéerna som lämnades in har nu tre valts ut för nästa tävlingssteg. Finalisterna i markanvisningstävlingen för Kavlås äng är:

  • Sverigehuset/Semren&Månsson/Frankly
  • Bright Living/Okidoki arkitekter
  • 4D-gruppen/Poll arkitektur

Dessa tre aktörer har kunnat presentera projektidéer som tydligt knyter an till de förutsättningar som ligger till grund för tävlingen, att skapa småhus i en traditionell stil som stärker Alingsås småstadskaraktär och unika identitet.

— Gensvaret på tävlingen var väldigt bra, trots de osäkerheter som finns på marknaden i dagsläget. Det är vi väldigt glada över, vi ser det som ett kvitto på att Alingsås är attraktivt och att vi gör rätt saker, säger Jesper Sjögren, exploateringsingenjör.

— Nu gäller det att finalisterna i tävlingens nästa steg tar sig an uppgiften helhjärtat. Våra förväntningar är mycket höga och vi hoppas att de tre aktörerna har förmåga och mod att bygga vackra hus som andas Alingsås och som stärker vår kommuns särart, säger de två kommunalråden Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S).

Arbetet går nu in i nästa fas, där aktörerna ska omsätta sin projektidé till ett mer konkret och gestaltat förslag genom att presentera bland annat gatuvybilder och övriga illustrationsbilder. Sista dag för inlämning av handlingar är i början av maj, därefter koras ett vinnande förslag i kommunstyrelsen under juni månad.

Jesper Sjögren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten