Publicerad 2023-03-10, kl 07:00

Nöjd exploatör satsar i Alingsås

Oscar Eriksson är en av flera exploatörer som vill få Alingsås att växa. Tillsammans med sina kollegor planerar han för ett bygge av 46 hyreslägenheter i centrala Alingsås.

— Vi har haft väldigt positiva samtal med Alingsås kommun, säger Oscar Eriksson.

Oscar Eriksson har över 10 års erfarenhet av exploatering i olika former. De flesta projekten finns i hemkommunen Lerum, men nu siktar han på att tillsammans med sin fru Saosann Eriksson samt bröderna Johan och Andreas Sandgren bygga 46 lägenheter i centrala Alingsås. Tillsammans äger kvartetten fastigheten Pralinen 7 på Rektorsgatan 16.

En renovering av den befintliga byggnaden på fastigheten är redan gjord, men Oscar hade också i ett tidigt skede möten med kommunens exploateringsenhet för att hitta ramarna inför ansökningen om planbesked

— Vi har fått väldigt god hjälp med att hitta vägen framåt i projektet. Tjänstepersonerna har varit lösningsorienterade och hjälpt oss snarare än att leta fel och vi har fått ett väldigt bra bemötande hittills, säger Oscar Eriksson, som under 2022 fick ett positivt planbesked.

— Jag är förvånad över hur snabbt den processen gick så även där är det hatten av för kommunens hantering.

Nästa steg är att invänta kommunens arbete med detaljplanen – som måste göras om för att bygget ska kunna genomföras. Det arbetet kommer att starta 2023 eller 2024.

— Det är kortare väntetid än vad vi är vana vid på en detaljplaneändring så det känns positivt, säger Oscar, som har stora förhoppningar om att den nya detaljplanen ska komma att godkänna byggplanerna

— Husen är i tre våningar och passar väl in i området. Dessutom har jag förstått att det finns efterfrågan på hyresrätter i Alingsås eftersom många andra satsar på att bygga bostadsrätter.

Framöver är det mycket möjligt att det blir fler projekt i Alingsås för Oscar och hans kollegor.

— Vi har kikat lite men ännu hittat något. Men om dialogen med kommunen fortsätter så här bra är vi absolut intresserade av att göra fler saker här.

Karta över Pralinen 7.

Alingsås kommun