1 Driftstörningar

Publicerad 2023-03-09, kl 11:58

Kundundersökning om kommunens service

Med start vecka 11 genomför Alingsås kommun en kundundersökning om vår service och vårt bemötande via telefon och e-post.

Alingsås kommun vill vara en tillmötesgående och serviceinriktad kommun. Vi arbetar för att du som kontaktar oss ska känna dig nöjd med den service och det bemötande du får när du ringer eller mailar kommunen. Kommunen kommer därför genomföra en kundundersökning som riktar sig till dig som kommuninvånare. Undersökningen genomförs i samarbete med företaget Brilliant Future och kommer pågå från mitten av mars till mitten av maj. Undersökningen är en del i ett projekt tillsammans med Brilliant Future, Alingsås kommun och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Vi tar tacksamt emot kommuninvånarnas synpunkter. Genom att svara på undersökningen kommer du hjälpa oss att utveckla vår service och vårt bemötande. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för analys och utvecklingsarbete i syfte att förbättra kundupplevelsen för kommuninvånare som har kontakt med kommunen.

Så här genomförs undersökningen

Med start i mitten av mars genomförs undersökningen dagligen fram till mitten av maj. Via e-post eller sms kommer kommuninvånare som på något sätt har haft kontakt med Alingsås kommun via växeln eller kommunens funktionsbrevlådor att få en förfrågan om deltagande tillsammans med en länk till själva undersökningen. I e-postmeddelandet och sms:et framgår det tydligt att Alingsås kommun är avsändare av undersökningen. Deltagandet är helt frivilligt och deltagarnas svar är anonyma.

Frågor om undersökningen

Om du har frågor kopplat undersökningen kan du kontakta Simon Lindau
på telefon 0322-61 60 06 eller via mejl simon.lindau@alingsas.se.

Alingsås kommun