Publicerad 2023-03-09, kl 12:45

Hur kan Ingareds nya skola, bibliotek och fritidsgård bli en naturlig mötesplats?

Projekteringen av Ingareds nya skola, bibliotek och fritidsgård är nu igång. Som ett led i att skapa samnyttjande av skollokalerna och utemiljön får nu invånare i den södra kommundelen möjlighet att svara på en digital enkät.

Alingsås södra kommundel med Ingared som centralort växer kontinuerligt, vilket innebär både nya behov och nya möjligheter. Just nu arbetar barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Alingsåshem aktivt med att planera för byggnation av en F-9 skola, bibliotek och fritidsgård i Ingared. Nya lokaler och utemiljö kan i framtiden erbjuda elever en samlad grundskoleutbildning där de bor och invånare i alla åldrar möjliga mötesplatser för meningsfull fritid.

Vi vill ha dina tankar och idéer hur skolan, bibliotek och fritidsgård i Ingared kan bli en naturlig mötesplats i Alingsås södra kommundel. Dina tankar och idéer är viktiga, tillsammans med projektets givna förutsättningar. Era tankar kommer att användas tillsammans med det regelverk som styr byggnation och skolverksamhetens behov i arbetet framåt.

Vi vill skapa engagemang och samla in tankar och idéer. Vad kan skolbyggnaderna och skolgården användas till utanför skoltid? Utöver bibliotek och fritidsgård tänker vi exempelvis på slöjdsalar, hemkunskapssal och utemiljön på skolgården. Samnyttjande bidrar till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för såväl skola som samhälle.

Skolan mitt i samhället syftar till att bredda skolan och skolbyggnadens roll i området där den ligger. Det ska den göra delvis genom att erbjuda boende och föreningslivet i Alingsås södra kommundel en plats att träffas för aktiviteter och möten. Nya Ingaredsskolan är en nyskapande, funktionell, lokaleffektiv och hållbar F-9 skola som tillsammans med bibliotek och fritidsgård utgör en självklar mötesplats för södra kommundelens invånare i alla åldrar.

— Skolbyggnadernas rum innebär en god möjlighet för familjer och andra boende i området att kunna samlas för aktiviteter och möten under de timmar på dygnet som skolverksamheten inte är igång. Miljöerna och del av lokalerna skulle kunna användas av barn, ungdomar och vuxna utanför skoltid, säger Helena Balte, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

— Vikten av närhet och tillgänglighet av fritidsgård och bibliotek med tillhörande konstutställningar, möjlighet till skapande samt tillgång till böcker och tidskrifter är av stor betydelse för den enskilde. Vårt mål är att Ingared ska vara en samlingsplats för människor, tankar och kreativitet, säger Lars Svensson, förvaltningschef på kultur- och utbildningsförvaltningen.

Digital enkät

Inom kort kommer elever och invånare i Alingsås södra kommundel få möjlighet att delta i en enkät. Eleverna på Hemsjö, Ingared och Ödenäs skolor får möjlighet att svara på frågor under skoltid medan alla invånare Alingsås södra kommundel kommer att få information och en länk till enkäten skickat till sig via sms.

Sista dagen att svara på enkäten är torsdagen den 23 mars. Tillhör du målgruppen men inte får något sms inom en vecka kan du höra av dig till barn.ungdom@alingsas.se för att få tillgång till enkäten.

— Detta berör familjer som har barn i förskola och skola, nybildade familjer och andra boende som vill vara delaktiga i utvecklingen av närområdet. Därför kommer vi skicka ett sms till alla som bor i södra kommundelen, som Hemsjö, Ingared, Norsesund och Ödenäs, säger Helena Balte.

Efter enkäten blir nästa steg i information och insamling av tankar och idéer en utställning i Ingareds bibliotek under våren. Vissa tider kommer också tjänstepersoner från förvaltningarna finnas på plats för dialog.

Läs handlingar från det politiska beslutet om projektering av ny skola i Ingared.

Helena Balte

NULL

Förvaltningschef, Barn- och ungdomskontoret

Sara Dahlin

NULL

Förvaltningschef kultur- och utbildningsförvaltningen, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning