Publicerad 2023-03-09, kl 07:00

Företag kan påverka utbildningars innehåll

Om ditt företag har speciella kompetensbehov kan det engagera sig och påverka flera olika slags utbildningar. Ni kan sitta med i råd eller ledningsgrupper och få visst inflytande på både innehåll och inriktningar, så att elever och studenter bättre kan utveckla just de kompetenser ni är intresserade av.

Det finns programråd för utbildningar på gymnasienivå, yrkesråd för vuxenutbildningar och ledningsgrupp för yrkeshögskolan. Ett program- eller yrkesråd består av representanter från skola, näringsliv och politik och har syfte att skapa samverkan och dialog. Det är möte omkring två till fyra gånger per år, beroende på vilken utbildning det gäller. Målet är att utveckla utbildningarnas kvalitet och bidra till kompetensförsörjningen inom branschen.

Kontakta ansvarig på aktuell utbildning om ni vill vara med eller hör av er till Mia Wallander, utbildningskoordinator på Campus Alingsås, för mer information. Ni hittar de olika utbildningarna på: alingsas.se/jagvillstudera.

Praktik

Ett annat smart sätt att hitta framtida medarbetare med rätt kompetens är att ta emot elever på praktik. Detta kan gälla flera olika åldrar och eleven/studenten lär då känna arbetsplatsen, dess rutiner och arbetsuppgifter. Viktigt att företaget utser en handledare som får tid till eleven/studenten.

Många skriver sitt examensarbete om något företaget vill utreda och många blir anställda direkt efter utbildningen på arbetsplatsen där de praktiserat. Det är en win-win-situation för alla inblandade.

Sommarstudier

Det kan vara en möjlighet för medarbetare att studera en kurs under sommaren för att fylla på sin kompetens. Studieperioden är 5/6 – 11/8. Ansökningsperioden är 6/3 – 21/4.

Kursutbudet hittar ni på alingsas.se/campus/kurser. Ta annars gärna hjälp av våra studie- och yrkesvägledare för att hitta rätt. Ni hittar dem på alingsas.se/campus/syv.

Vad är Campus Alingsås?

Vi har samlat all utbildning för vuxna under ett och samma namn – Campus Alingsås.

Här erbjuds studier på grundskole- och gymnasienivå, särskild utbildning för vuxna (Särvux), studier i svenska för dig med utländsk bakgrund (sfi), yrkeshögskoleutbildning (YH) och högskoleutbildning. Valmöjligheten är stor för dig som vill studera. Campus är en mötesplats för vuxna.

Alingsås kommun

Interna genvägar

Utbildningar