Publicerad 2023-02-23, kl 13:29

Stor elbesparing gjord i vinter

Elförbrukningen för 2022 minskade med 10 procent jämfört med 2021 bland Alingsås Energis kunder. Våra nya vanor har bidragit till att hotet om manuell frånkoppling av elen nu är tillbaka på låg risk.

Det senaste halvåret har en grupp med personer från Alingsåshem, Alingsås Energi och Alingsås kommun regelbundet träffats för att diskutera elbesparingar och eleffektiviseringar. I veckan hölls ett nytt möte, bland annat för att analysera och utvärdera vidtagna åtgärder. 

Arbetet med byte till ledbelysning har intensifierats, gatubelysningen har fått justerade tider och det har investerats i närvarostyrning och sensorer för att belysning inte ska lysa i onödan och för att det inte ska vara onödigt varmt i enskilda lokaler. Dessutom har andra värmekällor än direktverkande el installerats på några platser. 

— Utöver olika investeringar och yttre förändringar ser vi också att personer har fått ett förändrat beteende. Elförbrukningen i exempelvis enskilda skolor eller rådhuset där ingen investering gjorts har gått ner med åtta-tio procent och det är allas förtjänst helt enkelt, säger Carolina Dolff, miljö- och klimatstrateg och sammankallande i arbetsgruppen.

Även från Alingsås Energis horisont syns en stor förändring bland alingsåsare. Totalt minskade elförbrukningen för 2022 med tio procent jämfört med föregående år, och den allra största minskningen står privatbostäder för. Det finns också siffror på att det vid två tillfällen i vinter sannolikt hade blivit en manuell frånkoppling om elförbrukningen hade legat på 2021 års nivå.

— Det är inte lätt att ändra beteende men här har verkligen alla alingsåsare varit med och bidragit. Hotet om manuell frånkoppling har varit på allvar i vinter, men tillsammans klarade vi den här utmaningen, säger Carolina Dolff, som dock uppmanar till fortsatt eftertänksamhet i elanvändningen.

— Även om Svenska Kraftnät sänkt hotet om manuell frånkoppling till låg risk ska man fortsätta tänka efter och hålla fast vid sina nya vanor. Vi vill inte se ett förvärrat läge igen och än kan det vara kallt i några veckor. Om alla bidrar med det lilla gör det stor skillnad på helheten, det har den här vintern visat.

Mer information om energiläget.

Information om utbetalning av elprisstöd.

Alingsås kommun