Publicerad 2023-02-15, kl 16:06

Bonus till vikarier som jobbar hela sommaren

De sommarvikarier som jobbar alla åtta sommarveckor inom vård- och omsorgsförvaltningen belönas med 6000 kronor extra i lön.

— En morot som vi hoppas ska skapa kontinuitet i våra verksamheter, säger kommunens personalchef Jerker Gussmo.

Rekryteringen av sommarvikarier till kommunens verksamheter är nu i full gång. Kampanjen rullar i sociala medier och på andra plattformar hela våren för att täcka upp alla behov inför semesterperioderna. 

Totalt är det åtta veckor som är de mest kritiska när ordinarie personal ska ha sin välförtjänta sommarledighet. Därför är det nu beslutat att vikarier inom vård- och omsorgsförvaltningen som arbetar hela den perioden, vecka 25-32, får 6000 kronor extra i lön. Förutsättningen för att få bonusen är att man har en tjänst på minst 60 procent och en närvaro på minst 90 procent av den planerade arbetstiden.

— Vi har en ständig dialog med våra verksamheter och en stor önskan är att få en större kontinuitet med fler personer som jobbar fler veckor. Den här bonusen blir en morot för våra vikarier att jobba hela sommaren, säger Jerker Gussmo.

Den som söker sommarjobb inom kommunen ska redan vid ansökningstillfället fylla i hur många veckor man önskar jobba. 

— Efter det följer personliga intervjuer och där diskuterar man vidare vilka veckor som är aktuella. Vi hoppas att den här extra slanten ska bli avgörande för att många väljer att arbeta åtta veckor och därmed höja kvalitén i våra verksamheter, säger Jerker Gussmo.

Jerker Gustafsson

NULL

HR-chef , HR-avdelningen