Publicerad 2023-02-06, kl 08:18

Utökad service på bygglovsenheten

Bygglovsenheten jobbar ständigt med att förenkla för alingsåsarna. Nu är en rad förändringar gjorda för att öka servicen mot kommuninvånarna.

Sedan november förra året är frontdeskfunktionen på Sveagatan bemannad två timmar om dagen. Dit kan privatpersoner och företag vända sig för att få personlig service och hjälp vidare i sitt ärende.

Nu i vinter har även andra förändringar ökat möjligheten att få personlig service. Bygglovstelefonen håller numera öppet fyra heldagar och en halvdag i veckan. Dessutom finns det nu betydligt fler bokningsbara tider för den som vill ha ett personligt möte med en bygglovshandläggare.

— Jämfört med tidigare år har vi mer än fördubblat antalet tillfällen för personliga möten. Det är väldigt bra för den som vill ha rådgivning och samla kunskap inför en anmälan eller ansökan, säger Sophia Cohen, chef på bygglovsenheten.

Den senaste tiden har samhällsbyggnadsförvaltningen även arbetat fram ett antal checklistor för vanliga byggnadsåtgärder. Enkla och tydliga punktlistor där hela processen beskrivs för exempelvis Attefallshus, installation av rökkanal och förhandsbesked.

— Totalt handlar det om nio checklistor varav fem redan finns klara och publicerade på vår hemsida. Det är ytterligare en satsning för att underlätta för alla och göra den många gånger komplicerade processen så lättförståelig som möjligt, säger Sophia Cohen, som är nöjd med det här förbättringspaketet.

— Med dessa verktyg ser vi fram emot att jobba vidare med att ge alla alingsåsare en bra och proffsig service.

Service från bygglovsenheten

Öppettider bygglovstelefonen
Måndag-onsdag kl. 9-12 och 13-16.
Torsdag kl. 9-12.
Fredag kl. 9-12 och 13-16. 

Bemannad frontdesk på Sveagatan
Måndag-onsdag kl. 13-15.

Torsdag-fredag kl. 10-12.

Fler rådgivande möten
Boka personligt möte med bygglovshandläggare här. 

Nya checklistor
Checklistor för vanliga byggåtgärder

Alingsås kommun