Publicerad 2023-02-06, kl 10:48

Alingsås kommun säkrar kompetens inom vård, omsorg och barnomsorg

Från hösten 2023 kommer de som tar yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet få erbjudande om anställning inom dessa branscher i Alingsås kommun. Detta med syfte att säkra kompetensförsörjning inom samhällsbärande yrken och göra utbildningarna mer attraktiva.

Under 2022 initierade Alströmergymnasiet ett nära samarbete mellan kommunens förvaltningar gällande kompetensförsörjningen för vård, omsorg och barnomsorg. Dessa sektorer har på riksnivå under en längre tid haft svårt att hitta utbildad personal till sina verksamheter.

En lösning på problemet att skapa en tydligare väg mellan utbildning och arbete, och att rekrytera sådan personal direkt efter gymnasiet. De skulle då ha rätt kompetenser och samtidigt känna till den verksamhet de anställts i, eftersom de delvis gjort sin utbildning där. Under året har förvaltningarna kultur och utbildning, barn och ungdom samt vård och omsorg utformat just ett sådant upplägg.

Erbjudande om tillsvidareanställning

Upplägget innebär att när man tar yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet så får man erbjudande om tillsvidareanställning inom dessa branscher i Alingsås kommun.

På detta sätt får ungdomar en fast förankring i arbetsmarknaden och eventuella flaskhalsar gällande att matcha rätt kompetens till rätt tjänst minskar. Det ger också eleverna en motivation i skolan, men innebär även att fler ungdomar kanske väljer att studera på någon av dessa två gymnasieprogram då de vet att de får arbete efter avslutad utbildning. I längden är det något som gynnar hela kommunen och samtliga alingsåsare.

– Våra elever är eftertraktade under utbildningens gång som timvikarier och semestervikarier, säger Lena Björkquist programansvarig på vård- och omsorgsprogrammet, men det underlättar definitivt för oss att öka intresset bland fler ungdomar att söka våra program nu när det är tydligt uttalat att det erbjuds tillsvidareanställning.

Sommarjobbserbjudande

Redan under årskurs 1 får eleverna på programmen träffa kommunens rekryteringsenhet. Detta efter att de gjort sin första praktik eller arbetsplatsförlagda lärande. Då matchar man bland annat eleverna mot passande sommarjobb, eftersom en del av upplägget är att eleverna också erbjuds sommarjobb inom den bransch som de valt att utbilda sig inom

– Det ska vara en naturlig övergång från kvalitativ utbildning till ett yrkesliv som man redan mött i under sin utbildning, säger Jennie Larsson Häggström rektor för barn -och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

På detta sätt blir det tydligt hur kontakt mellan skola, praktikplats och rekrytering fungerar, och såväl den skolförlagda som den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen kvalitetssäkras.

– Alla dessa aspekter skapar en mycket positiv anda för programmen och det höjer statusen för yrkesprogrammen med den här möjligheten, säger Linda Andersson, programansvarig på barn- och fritidsprogrammet. Det är ett ”win win”-koncept. Alla vinner på det, både branschen och ungdomarna!

Tillsammans skapar vi Alingsås! poängterar Jennie Larsson Häggström.

Alingsås kommun