Publicerad 2023-01-26, kl 07:00

Träbroar i Stadsskogen renoveras

Nu ska träbroarna längs Stadsskogengatan renoveras. Vecka 6 startar arbetet med den ena gång- och cykelbron och sedan längre fram i vår avslutas projektet med den större körbron.

Längs Stadsskogengatan finns en körbro med en mindre bro för gång- och cykeltrafik på vardera sida. Alla dessa tre broar behöver renoveras på grund att träet i dem börjar bli dåligt. Renoveringen har varit på gång en tid men först nu är en entreprenör upphandlad för att utföra arbetet.

Etableringen på platsen startar vecka 6 och först ut är arbetet med den ena av gång- och cykelbroarna. När den är klar byter arbetet sida och fortsätter med den andra gång- och cykelbron. 

— Det känns bra att vi genom hela processen kommer att ha minst en av gångbroarna öppna. Det underlättar för många som ska till skolan eller till idrottshallen, säger projektledare Aurora Karlsson.

När de båda gång- och cykelbroarna är klara återstår arbetet med den större körbron. Den är konstruerad så att den måste stängas av helt från trafik när renoveringen sker. Enligt tidsplanen kommer bron att stängas någon gång i april och hållas stängd i fyra till fem veckor.

— Under de veckorna kommer det bli en omledning av fordonstrafiken, vilket även drabbar kollektivtrafiken. Just nu arbetar vi med hur omledningen ska ske på bästa sätt och på kommunens hemsida återkommer vi med information kring detta i god tid innan avstängningen, säger Aurora Karlsson, som förstår att avstängningen kommer att försvåra vardagen för de som normalt färdas på Stadsskogengatan.

— Så klart extra olyckligt att Trafikverket stänger en bit av Alfhemsvägen nu i vår, det visste vi inte när upphandlingen av gjordes. Men broarna måste renoveras nu så vi kan inte vänta längre utan hoppas att arbetet ska flyta på så bra som möjligt.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten