Publicerad 2023-01-19, kl 08:48

Hjälp oss – och få samtidigt hjälp

Nu söker arbetsmarknadsenheten enkla arbetsuppgifter som kan utföras på Actus. Kanske kan ditt företag få hjälp med något som ni har svårt att hinna med?

Kommunens arbetsmarknadsenhet arbetar med människor som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. På Actus ligger fokus på att rusta individer för att komma i arbete och med att kartlägga vilka förmågor respektive person har. Målet är att människor ska bli självförsörjande och bidra både till sin egen ekonomi och till samhällsekonomin.

Nu är vi i behov av enklare arbetsuppgifter som våra deltagare kan utföra på Actus. Detta är viktigt för att kunna bedöma vilka arbetsförmågor var och en besitter. 

Kanske har ditt företag någon arbetsuppgift vi kan hjälpa till med? Det är viktigt att det går att utföra uppgifterna hos oss på Actus och att det inte finns något tidspress. Det kan exempelvis handla om saker som etikettering, sortering, slipning och paketering.

Välkommen att hör av dig till Lena Eriksson på lena.eriksson@alingsas om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse.

Lena Eriksson

NULL

Arbetsgivarkontakter, privat sektor, Enhet arbetsmarknad