Publicerad 2023-01-16, kl 13:21

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga vattenflöden i delar av vårt område. De höga flödena orsakas av snösmältning och regn och förväntas öka de närmsta dagarna.

Alingsås kommun följer vattennivåerna i våra vattendrag genom att kontrollera våra mätpunkter regelbundet. Det gör att vi kan ha god beredskap för om det skulle nå kritiska nivåer.

Väderprognosen säger att regnmängderna ska minska jämfört med förra veckan, vilket ger förhoppningar om ett fortsatt stabilt läge.

Följ väderläget och håll dig uppdaterad på SMHI:s hemsida.

Om du bor eller har verksamhet nära vatten

Som fastighetsägare är du ansvarig för att skydda dig själv och din egendom från översvämning. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

Har du en fastighet nära vatten i ett utsatt område är det därför viktigt att du ser över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Här är några tips:

  • Prata med ditt försäkringsbolag om vilken hjälp du kan räkna med att få från dem.
  • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
  • Placera bilen på en hög plats.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.

Fler tips om hur du kan och bör skydda ditt hus och din egendom vid risk för översvämning hittar du på krisinformation.se

Hjälp oss med en felanmälan

För att underlätta vårt arbete kan du rapportera in problem till vårt synpunkts- och felanmälansystem. Det kan handla om exempelvis igensatta dagvattenbrunnar eller andra problem.

Skicka in felanmälan

Alingsås kommun