Publicerad 2023-01-13, kl 07:00

Nu får Plantaget en ny lekplats

Nu har arbetet med ett rusta upp och förnya lekplatsen i Plantaget startat. Till sommaren ska allt vara klart och redo att välkomna leksugna barn.

Det är en ganska omfattande renovering av lekplatsen som nu har startat. Den blir större och byggs om till en temalekplats så fått namnet Mullbärplantaget.

— Temat är hämtat från Plantagets historia där man på 1700-talet hade mullbärsodling med ambitionen att producera eget silke. Lekplatsen kommer fyllas med utrustning som illustrerar processen av silkesproduktion i form av mullbär, silkeslarver, silkesfjärilar och silkestråd, säger landskapsarkitekt Matilda Hellman.

Nya inslag blir också en fikaplats med möjlighet att sitta under tak samt kompletterande belysning. Gräsplätten, pulkaslänten och lekdungen bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Fallskyddsmaterial som används är träflis och konstgräs där större delen kommer vara tillgänglighetsanpassat.

Under hösten 2021 genomfördes en medborgardialog då det kom in många bra synpunkter och förslag till den nya lekplatsen. Bland annat efterfrågades lekmöjligheter även för äldre barn, som större klätterställning, hinderbana och linbana.

— Vi har försökt att tillgodose så många önskningar och lekvärden som möjligt utifrån platsens förutsättningar och utifrån vår budget, säger Matilda Hellman.

Arbetet kommer att pågå fram till sommaren 2023. Utförare är Skanska samt Alingsås Energi, på uppdrag av Alingsås kommun.

Innehåll nya lekplatsen:

 • Klätterskulptur med tunnelrutsch.
 • Hinder- och balansbana i form av bär, blad, kokonger och silkestråd.
 • Gungor.
 • Slackline, armgång och hävstång.
 • Karuseller (befintliga som återanvänds).
 • Linbana.
 • Lektunnel och sandlek för de minsta.
 • Vindskydd, soffor och bänkar.
 • Grill.
 • Mullbärsträd och buskar.
 • Belysningsmaster och pollare.

Läs om kommunens alla lekplatser.

Läs kommunens lekplatsplan.

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås