Publicerad 2023-01-05, kl 09:01

Del av Alfhemsvägen stängs permanent

Den 1 mars stängs en del av Alfhemsvägen på permanent basis. Anledningen är att Trafikverket ska bygga ut omformarstationen och de nya byggnaderna hamnar så nära vägen att den av säkerhetsskäl måste hållas stängd även efter att arbetet är klart. 

Delen av Alfhemsvägen som går förbi förbi omformarstationen ägs av Trafikverket och området är i detaljplanen planlagt för eldistribution. Fram till nu har kommunen kunnat nyttja vägen förbi omformarstationen men när det nu ska byggas ut måste Trafikverket stänga den delen av Alfhemsvägen permanent. Bygget som görs för att säkerställa kraftförsörjningen till Västra stambanan beräknas stå klart sommaren 2026.

Den 1 mars stängs korsningen mellan Konduktörsgatan/Kavlåsvägen och Alfhemsvägen så att det inte går att köra förbi omformarstationen. Från andra hållet är Alfhemsvägen öppen som vanligt fram till strax innan omformarstationen där det blir en återvändsväg.

Avstängningen är permanent eftersom de nya byggnaderna hamnar så pass nära vägen att den av säkerhetsskäl måste hållas stängd även efter att arbetet är klart. Avstängningen gäller även för gång- och cykeltrafik.

Under arbetstiden varnar Trafikverket även för att byggtrafik till och från arbetsområdet kommer att köra längs Kavlåsvägen mellan E20 och Alfhemsvägen. 

Eventuella frågor om arbetet eller Alfhemsvägens avstängning ska ställas till Trafikverkets projektledare Arash Zandesh. Han nås på telefon 010-123 96 25  eller mejl arash.zandesh@trafikverket.se.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten