1 Driftstörningar

Publicerad 2022-11-28, kl 14:20

Nu påbörjas rivningen av byggnader i Nolhaga park

Under vecka 48 påbörjas rivningen av Tropikhuset, Undulathuset, Panncentralen och förrådslängan mot berget i Nolhagaparken. Det är ett led i upprustningsplanerna kring Nolhaga park och trädgårdar.

Rivningen grundar sig på ett beslut av kommunstyrelsen och kommer att ta ungefär en månad. Allt beräknas vara klart före årsskiftet. Den garagelänga som vetter mot lekplatsen planeras att rivas i ett senare skede och kommer därför att stå kvar tills en ny förrådsbyggnad för lantgården är på plats.

— Vi vill inte ha gamla byggnader ståendes som blir föremål för vandalisering och oinbjudna gäster och som kan utgöra en risk för dem som vistas i dem, säger Åsa Zacharoff, fastighetsansvarig Alingsås kommun.

I början av 2023 påbörjas ombyggnationen av Trädgårdsmästarvillan som ska få nytt tak, en nygammal takkupa och en förstukvist. Nästa steg för villan är att återställa den gamla fasaden som gömmer sig under den gula masoniten. 

Miljöfarliga ämnen

Tropikhuset och Undulathuset har stått tomma en längre tid eftersom Alingsås kommun inte längre håller exotiska djur i bur. Det går inte att hitta något alternativt användningsområde för husen eftersom de är specifikt byggda för djurhållning och i dåligt skick.

I Nolhaga trädgård har den gamla panncentralen från 1930-talet också spelat ut sin roll, då de sista växthusen revs 2013. Den långa förråds- och verkstadslängan mot berget byggdes som militärförråd på 1940-talet har tyvärr omfattande fukt och mögelskador. En renovering av byggnaden skulle överstiga kostnaden för att bygga en ny, mer energieffektiv byggnad. 

Det finns också miljöfarliga ämnen i de byggnader som ska saneras, bland annat asbest.


— Det är väldigt viktigt att ingen annan än de som arbetar med rivningen av byggnaderna går in på det avspärrade arbetsområdet, säger Åsa Zacharoff. Så länge miljögifterna sitter där de sitter utgör de ingen fara, men när man börjar riva i dem frigörs de farliga ämnena och man kan få i sig dem via lungorna.

Marken under Tropikhuset kommer att bli en del av parken, medan marken i trädgården ska grusas i väntan på att nya byggnader beslutas i enlighet med den handlingsplan för den fysiska miljön som kommunstyrelsen antog i mars i år.

Projekt Nolhaga – en park för alla

Projekt Nolhaga – en park för alla innefattar också att rusta upp förgårdsmarken kring slottet och Nolhaga trädgårdar. Det är dessa områden, tillsammans med en enhetlig möblering, skyltning med mera samt aktivering av de hus som står tomma som behövs komma till för att parkens fulla potential ska kunna nyttjas.

Projektets långsiktiga syfte och mål är att utveckla Nolhaga Park till ett hållbart och attraktivt besöksmål i Vision 2040:s anda för både invånare och turister – och därmed också utveckla Alingsås som plats att både bo på och besöka.

Åsa Zacharoff

NULL

Fastighetsansvarig, Kommunledningskontoret