Publicerad 2022-11-25, kl 07:00

Sista etappen vid Stråhles allé

Under nästa vecka går bygget av cirkulationsplats vid Stråhles allé in i den tredje och sista etappen. 

Trafiken kommer fortsatt vara påverkad av omledning, men betydligt mindre än i nuvarande etapp. Göteborgsvägens södra anslutning in mot Sveagatan kommer fortsatt vara enkelriktad och man kommer endast kunna köra ut på Stråhles allé. 

Trafik som kommer från viadukten och vill ta höger i korsningen kommer hänvisas att ta höger via Ängsgatan – precis som i nuvarande etapp. Trafik på Stråhles allé från E20-hållet och hade velat ta vänster i korsningen kommer bli hänvisade att göra en U-sväng i den nya rondellen och sedan ta höger in via Ängsgatan. 

Den tredje etappen innebär också att den norra anslutningen av Göteborgsvägen öppnas upp för både infarter och utfarter till både höger och vänster genom den nya rondellen. Därför stängs nu den tillfälliga utfarten till E20 från Gjuterigatan.

De som går och cyklar och vill ta sig över Stråhles allé hänvisas att ta övergångstället vid Ängsgatan eller gångbron över viadukten. Byggnationen är planerad att vara klar under vecka 50. 

Vi ber om förståelse för trafikstörningar under byggtiden och uppmanar de som kan att undvika att använda bil eller ta alternativ väg för att minska belastningen på korsningen. Se omledning på kartorna nedan.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten