Publicerad 2022-11-17, kl 05:36

Mensskyddsautomater på Alströmergymnasiet

Nu finns det gratis mensskyddsautomater på Alströmergymnasiet. Allt enligt ett beslut i kultur- och utbildningsnämnden.

Det var i kultur- och utbildningsnämndens budget för 2022 som politikerna beslutade att Alströmergymnasiet skulle utrustas med mensskyddsautomater för att tillgängliggöra gratis mensskydd. Beslutet togs för att påskynda utvecklingen för att avdramatisera mens och för att förstärka den sociala hållbarheten.

Mensskyddsautomaterna är utplacerade på strategiskt valda ställen runt om på Alströmergymnasiet. Varje automat erbjuder både binda och tampong. Varje toalett där de finns är utmärkt med skylt för att alla enkelt kunna hitta dem när behovet finns.

— Det här gör skillnad i unga tjejers vardag och är en satsning rätt i tiden. Det är bra att automaterna nu är på plats och redo att användas, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande AnneGunnevik (L).

Saga Zäll, elev på ekonomiprogrammet, är en av många elever på Alströmergymnasiet som välkomnar automaterna.

— Det känns modernt att vi har fått den här servicen, det kommer underlätta för alla tjejer. Dessutom behöver vi inte lägga en del av vårt studiebidrag på att köpa mensskydd. 

Pär Hellsten

NULL

Administrativ chef/tf verksamhetschef, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning