1 Driftstörningar

Publicerad 2022-11-16, kl 11:30

Välbesökt näringslivsforum

Innovation och kreativitet stod i fokus när delar av Alingsås näringsliv träffades på Grand hotel på tisdagen. Höstens näringslivsforum lockade knappt hundra personer som alla bidrog till en mycket lyckad eftermiddag.

Innovationskraft är ett av de fokusområden som finns med i det näringslivsstrategiska program som stakar ut vägen för hur Alingsås kommun ska arbeta med det lokala näringslivet på lång sikt. 

— Ett väldigt roligt tema, även om det är lite luddigt och kräver kreativitet. Men att vi slog deltagarrekord på näringslivsforum visar att innovation är något som lockar och intresserar, säger Anna Milsta, näringslivsstrateg på Alingsås kommun.

Efter ett inledande mingel satte sig besökarna vid olika bord. Några korta dragningar från Anna Wennblad från Xperience Next, Helena-Maria Olsson Hedberg, upphandlare på Alingsås kommun samt Conny Svensson från AI Sweden sparkade igång kreativiteten hos besökarna som efter det bjöds på en föreläsning av Leif Denti, innovationsforskare från Göteborgs Universitet.

— Leif bjöd på många intressanta tankar och frågeställningar som blev en bra grund för både paneldiskussion och runda bord-samtal. Det var verkligen roligt att höra alla diskussioner runt borden, säger Anna Milsta.

Runda bords-samtalen mynnade ut i nya förslag till det näringslivsstrategiska programmets åtgärdsplan; däribland förslag om att synliggöra stöd och utbildningar som företag kan använda sig av i sin innovationsresa, att visa upp goda exempel på innovation samt att identifiera och utveckla gemensamma forskningsprojekt. Dessa förslag tas nu vidare in i det fortsatta arbetet med programmet med ambition om att det ska mynna ut i konkreta åtgärder under 2023.

Kvällen innehöll även en minimässa där cirka tio utställare, flertalet med regional koppling, var på plats för att visa på hur deras verksamhet främjar innovation.

— Jätteintressanta företag och organisationer som på olika sätt går i bräschen för utveckling. Sammantaget var det en väldigt bra kväll vi hade tillsammans där företagare, politiker, tjänstepersoner och regionala aktörer förde positiva samtal, säger Anna Milsta.

Panelsamtal var ett inslag under kvällen.
Leif Denti, innovationsforskare vid Göteborgs Universitet.

Alingsås kommun